رای به سایت :
1334
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
شنبه 28 مهر 1397 -
استقبال گرم و صمیمی سردار اسدالهی از حاج حسین لطفعلیخانی
گزارش تصویری

استقبال گرم و صمیمی سردار اسدالهی از حاج حسین لطفعلیخانی

دیدار سردار اسدالهی و خوش آمد گویی به حاج حسین لطفعلیخانی و هیئت همراه برای ورود به منطقه سرپل ذهاب
calendar
تاریخ : 1397/02/05 - 09:02
1
محبوب  
رای به خبر :