رای به سایت :
247
محبوب
حوزه 243 خیبر
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
برگزاری جلسه  ما بین تربیت بدنی ناحیه مسلم بن عقیل (ع)،حوزه 243 خیبر و شهرداری منطقه 18
گزارش تصویری

برگزاری جلسه ما بین تربیت بدنی ناحیه مسلم بن عقیل (ع)،حوزه 243 خیبر و شهرداری منطقه 18

جلسه ما بین تربیت بدنی ناحیه مسلم بن عقیل (ع)، تربیت بدنی حوزه 243 خیبر و تربیت بدنی شهرداری ناحیه 4 برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/10/22 - 20:22
0
محبوب  
رای به خبر :