رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

توزیع بروشورهای بهداشتی
توزیع بروشورهای بهداشتی

توزیع بروشورهای بهداشتی در سطح پایگاه شهید بهشتی انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی 1396/02/10