رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
سه شنبه 30 بهمن 1397 -

شهادت حضرت عبدالعظیم(ع)
شهادت حضرت عبدالعظیم(ع)

سالروز شهادت حضرت عبدالعظیم تسلیت باد

پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل 1395/04/30
حضور در برنامه میقات صالحین
حضور در برنامه میقات صالحین

بسیجیان پایگاه شهید زنده دل در برنامه میقات صالحین حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حضور یافتند

پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل 1394/02/26