رای به سایت :
831
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
یکشنبه 27 آبان 1397 -

شهادت حضرت عبدالعظیم(ع)
شهادت حضرت عبدالعظیم(ع)

سالروز شهادت حضرت عبدالعظیم تسلیت باد

پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل 1395/04/30
حضور در برنامه میقات صالحین
حضور در برنامه میقات صالحین

بسیجیان پایگاه شهید زنده دل در برنامه میقات صالحین حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حضور یافتند

پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل 1394/02/26