رای به سایت :
831
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
چهارشنبه 02 آبان 1397 -

دوره تخصصی هسته های قرآنی
دوره تخصصی هسته های قرآنی

دوره تخصصی هسته های قرآنی حلقه های صالحین برگزار شد

حوزه 244 معرفت 1395/10/07
کلاس آموزشی تعلیم و تربیت
کلاس آموزشی تعلیم و تربیت

کلاس آموزشی تعلیم و تربیت برای سرگروه های حلقه های صالحین برگزار شد.

حوزه 244 معرفت 1394/07/20
برگزاری مسابقات ورزشی حلقه های صالحین ویژه روز قشر
برگزاری مسابقات ورزشی حلقه های صالحین ویژه روز قشر

برگزاری مسابقات ورزشی حلقه های صالحین حوزه 244 معرفت در روز قشر

حوزه 244 معرفت 1393/05/13