رای به سایت :
829
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
چهارشنبه 04 مهر 1397 -

آماده سازی نمایشگاه دفاع مقدس
آماده سازی نمایشگاه دفاع مقدس

در آستانه هفته ی دفاع مقدس نمایشگاهی با این عنوان در حال آماده سازی است.

حوزه 244 معرفت 1397/06/30
اخبار تصویری
اخبار تصویری

حضور در نماز جمعه به تصویر روایت شده است.

پایگاه مقاومت بسیج شهدای سعید آباد 1397/06/25
عکس خبری از نماز جمعه
عکس خبری از نماز جمعه

حضور در نماز جمعه به تصویر روایت شده است.

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی 1397/06/25
خبر تصویری از نماز جمعه
خبر تصویری از نماز جمعه

حضور در نماز جمعه به تصویر روایت شده است.

پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری 1397/06/25
فتح قله توچال
فتح قله توچال

قله توچال توسط خواهران بسیجی فتح شد.

حوزه 244 معرفت 1397/06/25
نمازجمعه وراهپیمایی برای امربه معروف
نمازجمعه وراهپیمایی برای امربه معروف

مردم درپایان نمازجمعه برای احیاامربه معروف ونهی ازمنکر راهپیمایی کردند.

حوزه 244 معرفت 1397/06/24
همایش شیرخوارگان
همایش شیرخوارگان

همایش شیرخوارگان حسینی باهمکاری حوزه ۲۴۴معرفت وپایگاه عزیزی برگزارشد.

حوزه 244 معرفت 1397/06/24
راهپیمایی بعداز نمازجمعه
راهپیمایی بعداز نمازجمعه

مردم کشورامروز پس از پایان نمازجمعه راهپیمایی کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید عزیزی 1397/06/24
راهپیمایی درنمازجمعه
راهپیمایی درنمازجمعه

مردم کشورامروز پس از پایان نمازجمعه راهپیمایی کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید عزیزی 1397/06/24
همایش شیرخوارگان
همایش شیرخوارگان

پایگاه شهیدعزیزی مراسم جهانی شیرخوارگان راباشکوه برگزارکرد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید عزیزی 1397/06/23
تشیع پیروان حسینی در محرم
تشیع پیروان حسینی در محرم

تشیع پیکر135شهیدگمنام درتهران انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید قورچیان 1397/06/23
نمازجمعه وراهپیمایی  برای امربه معروف
نمازجمعه وراهپیمایی برای امربه معروف

مردم درنمازجمعه امروز برای امربه معروف و نهی ازمنکرراهپیمایی کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید قورچیان 1397/06/23

1 2 3 4... 117