رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

نمایشگاه روز قشر
نمایشگاه روز قشر

عملکرد بسیج جامعه زنان در نمایشگاهی در سطح بوستانهای محل به مردم معرفی گردید

حوزه 244 معرفت 1394/05/16
برگزاری مراسم روز بسیج جامعه زنان
برگزاری مراسم روز بسیج جامعه زنان

مراسم روز 13 مرداد در پارک هفده شهریور برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید سلیمانی 1394/05/13