رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

میقات صالحین
میقات صالحین

حلقه نوجوانان پایگاه شهید زنده دل در نماز جمعه حضور داشتند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل 1394/09/14
میقات صالحین در نماز جمعه
میقات صالحین در نماز جمعه

حلقه های صالحین حوزه 244 در نماز جمعه این هفته

حوزه 244 معرفت 1393/06/29