رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
چهارشنبه 01 خرداد 1398 -

تأترخیابانی
تأترخیابانی

یک تأترخیابانی بامحتوای عاشورا برگزارشد.

حوزه 244 معرفت 1397/07/10