رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
سه شنبه 30 بهمن 1397 -

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس
برپایی نمایشگاه دفاع مقدس

نمایشگاهی باعنوان دفاع مقدس درپایگاه شهید شهسواری برپاگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری 1397/07/10
تأترخیابانی
تأترخیابانی

یک تأترخیابانی بامحتوای عاشورا برگزارشد.

حوزه 244 معرفت 1397/07/10
نمایشگاه هفته دفاع مقدس
نمایشگاه هفته دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی 1397/07/09
تصاویری ازنمایشگاه استقامت وایستادگی
تصاویری ازنمایشگاه استقامت وایستادگی

تصاویر نمایشگاه برای عموم به نمایش گذاشته میشود.

پایگاه مقاومت بسیج شهید عزیزی 1397/07/05
گزارش تصویری از حال وهوای نمایشگاه
گزارش تصویری از حال وهوای نمایشگاه

تصاویر مربوط به نمایشگاه ایستادگی واستقامت میباشد.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05
اقامه نماز جماعت  درنمایشگاه
اقامه نماز جماعت درنمایشگاه

نماز جماعت درنمایشگاه نیز برگزار اقامه میگردد.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05
حال وهوای شب های نمایشگاه
حال وهوای شب های نمایشگاه

شب های نمایشگاه دفاع مقدس شب هایی شورانگیز باحضورمردم برپامیشود.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05
بازدید مدارس منطقه از نمایشگاه
بازدید مدارس منطقه از نمایشگاه

تمامی مدارس واقع درمنطقه برای بازدید آمدند.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05
آزادگان همیشه آزاده اند
آزادگان همیشه آزاده اند

نمایشگاه تجسمی دفاع مقدس برقرار گردیده است.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05
نمایشگاه ایستادگی
نمایشگاه ایستادگی

ماایستاده ایم به روایت نمایشگاه شکل گرفت.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05
نمایشگاه دفاع از وطنم
نمایشگاه دفاع از وطنم

درآغاز هفته دفاع مقدس برای آشنایی بیشتر با جنگ نمایشگاه بزرگی دربوستان قائم برقرار گردیده است.

حوزه 244 معرفت 1397/07/05

1 2 3 4... 5