رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
سه شنبه 30 بهمن 1397 -

مراسم نه دی
مراسم نه دی

به مناسبت نه دی مراسمی با موضوع نهضت روشنگری با سخنرانی جناب آقای گلچین برگزار شد.

حوزه 244 معرفت 1394/10/11
نهضت روشنگری
نهضت روشنگری

همایش نهضت روشنگری با موضوع انرژی هسته ای در سطح محل و با حضور عامه مردم برگزار گردید

حوزه 244 معرفت 1394/03/21