رای به سایت :
832
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

پیاده روی گردان
پیاده روی گردان

اعضای گردان از مزار شهدای گمنام تا مزار شهدای یافت آباد پیاده روی کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید عزیزی 1396/09/13
حضور گردان الزهرا درمیدان تیر
حضور گردان الزهرا درمیدان تیر

حضور جمعی ازبسیجیان درمیدان تیر برای فراگرفتن آموزش های رزمی ونظامی صورت گرفت .

پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری 1396/05/13
میدان تیر
میدان تیر

حضور بسیجیان گردان الزهرا در میدان تیر با هدف آمورش نظای انجام گرفت .

پایگاه مقاومت بسیج شهید عزیزی 1396/05/13
حضور بسیجیان گردان کوثر حوزه 244 در رزمایش ایستادگی بسیج
حضور بسیجیان گردان کوثر حوزه 244 در رزمایش ایستادگی بسیج

رزمایش ایستادگی بسیج با حضور بسیجیان ناحیه مسلم برگزار شد.

حوزه 244 معرفت 1394/09/05
پیاده روی و گوهپیمایی گردان کوثر
پیاده روی و گوهپیمایی گردان کوثر

بسیجیان گردان کوثر این حوزه برنامه پیاده روی و کوهپیمایی برگزار نمودند

حوزه 244 معرفت 1394/06/22
رزمایش اقتدار ثارالله(گزارش تصویری)
رزمایش اقتدار ثارالله(گزارش تصویری)

بسیجیان حوزه معرفت در رزمایش اقتدار ثارالله حضوری فعال داشتند

حوزه 244 معرفت 1394/06/14
رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش اقتدار ثارالله

برنامه نشست عقیدتی و سیاسی در برنامه شب مانی گردان کوثر اجرا شد

حوزه 244 معرفت 1394/06/13
رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش اقتدار ثارالله

فراخوان گردان کوثر در رزمایش اقتدار ثارالله با برنامه شب مانی همراه بود

حوزه 244 معرفت 1394/06/13
فراخوان پیاده روی گردان کوثر
فراخوان پیاده روی گردان کوثر

گردان کوثر حوزه 244 معرفت به پیاده روی در پارک 17 شهریور اقدام نمود.

حوزه 244 معرفت 1393/05/16
فراخوان آموزشی گردان کوثر
فراخوان آموزشی گردان کوثر

گردان کوثر حوزه 244 معرفت اقدام به برگزاری فراخوان آموزشی نمود.

حوزه 244 معرفت 1393/05/15
کارگاه آموزشی امداد و نجات
کارگاه آموزشی امداد و نجات

گردان کوثر حوزه 244 معرفت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات نمود.

حوزه 244 معرفت 1393/05/15