تاریخ : یکشنبه 18 بهمن 09:58
کد خبر : 177496
سرویس خبری : سیاسی
 

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله

همزمان با آغاز رزمایش اقتدار ثارالله بسیجیان گردان کوثر این حوزه در رزمایش حضور فعال داشتند

به گزارش خبرنگار قسم از حوزه 244 معرفت

در تاریخ 12 شهریور ماه همصدا با 50 هزار بسیجی  گردانهای عاشورا ، بیت المقدس، الزهراء، کوثر و... بسیجیان گردان کوثر این حوزه نیز در رزمایش اقتدار ثارالله حضور فعال داشتند
 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ