تاریخ : سه شنبه 10 مهر 00:25
کد خبر : 717931
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

تأترخیابانی

تأترخیابانی

یک تأترخیابانی بامحتوای عاشورا برگزارشد.

به گزارش قسم از حوزه 244 معرفت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، پایگاه شهید شهسواری با جوانان و نوجوانان خود یک تأترخیابانی بامحتوای محرم و عاشورا اماده کرده ودر بین مردم اجرا کردند.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ