رای به سایت :
180
محبوب
حوزه 245 بدر
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 06 خرداد 1398 -
سوالی که هر شب از ما می پرسند
چقدر به مرگ فکر کرده ایم ؟

سوالی که هر شب از ما می پرسند

پیامبر اکرم(ص) فرمود : خداوند تعالی را فرشته ای است که هر شب نازل میشود و صدا می زند : و ای هشتاد ساله ها ساعت(آخر عمر) شما آمد و شما غافل هستید ! (مستدرک الوسایل ، ج 12، ص 157 ، باب 96، حدیث 13769)
calendar
تاریخ : 1395/10/20 - 21:08
source
منبع : مستدرک الوسایل
5
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 245 بدر  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ،

*چقدر به مرگ فکر کرده ایم ؟

پیامبر اکرم(ص) فرمود : خداوند تعالی را فرشته ای است که هر شب نازل میشود و صدا می زند :
ای بیست ساله ها جدیت و کوشش کنید .
ای سی ساله ها زندگی و دنیا شما را فریب ندهد .
ای چهل سال ها برای دیدار لقاء پروردگارتان چه آماده کرده اید ؟
ای پنجاه ساله ها برای شما ترساننده (آثار پیری و مرگ )آمد .
ای شصت ساله ها وقت برداشت کردن رسیده ( وقت رفتن نزدیک شده )
ای هفتاد ساله ها شما را می خوانند پس جواب دهید .
و ای هشتاد ساله ها،  ساعت(آخر عمر) شما آمد و شما غافل هستید !
سپس گوید اگر نبودند بندگان رکوع کننده و مردان خاشع و اطفال شیرخوار و حیوانات چرنده ، عذاب سختی بر شما نازل می شد .
(مستدرک الوسایل ، ج 12، ص 157 ، باب 96، حدیث13769)


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 15555مطالب مرتبط