رای به سایت :
180
محبوب
حوزه 245 بدر
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 06 خرداد 1398 -
مسابقه ی پرتاب دارت و تیر اندازی در اردوی صالحین
مسابقه ی پرتاب دارت و تیر اندازی در اردوی صالحین

پیامبر اکرم(ص): الرَّمیُ سَهمٌ مِن سِهامِ الإسلامِ. تیراندازى ، بخشى از بخش هاى اسلام است .
calendar
تاریخ : 1396/05/28 - 16:11
0
محبوب  
رای به خبر :

انتهای پیام /مطالب مرتبط