رای به سایت :
122
محبوب
حوزه 255 مطلع الفجر
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
شنبه 05 خرداد 1397 -
برگزاری همایش نوکرانه حسینی
به میزبانی پایگاه شهید مطهری

برگزاری همایش نوکرانه حسینی

همایش نوکرانه ویژه خادمین و حسین چی های هیئت های مذهبی منطقه 18 برگزار می گردد.
calendar
تاریخ : 1396/06/20 - 17:54
2
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 255 مطلع الفجر  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ،همایش نوکرانه ویژه خادمین و حسین چی های هیئت های مذهبی منطقه 18 به میزبانی پایگاه بسیج شهید مطهری در مسجد حضرت امام موسی ابن جعفر (ع) برگزار می گردد.