رای به سایت :
318
محبوب
حوزه 256 عصمت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
سه شنبه 30 بهمن 1397 -

فراخوان گردان کوثر حوزه 256 عصمت انجام شد
فراخوان گردان کوثر حوزه 256 عصمت انجام شد
    تاریخ› یکشنبه 18 مرداد 1394 - 02:30

گردان کوثر حوزه 256 عصمت مرحله اول فراخوان اعضای خود را باموضوع آموزش و تست آمادگی جسمانی برگزار کرد.

اردوی کوهپیمایی درکه
به مناسبت هفته بسیج
اردوی کوهپیمایی درکه
    تاریخ› جمعه 30 آبان 1393 - 03:25

حوزه عصمت به مناسبت هفته بسیج اردوی کوهپیمایی درکه برگزار کرد.

RSS