رای به سایت :
318
محبوب
حوزه 256 عصمت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
شنبه 04 خرداد 1398 -
و باز دروغی دیگر
و باز دروغی دیگر

ستفاده از مهر صدور کارت به جای مهر سپاه (مهر صدور کارت بسیج در حوزه های بسیج استفاده می شود نه در ناحیه)
calendar
تاریخ : 1396/11/04 - 08:52
0
محبوب  
رای به خبر :

و باز دروغی دیگر _ استفاده از مهر صدور کارت به جای مهر سپاه (مهر صدور کارت بسیج در حوزه های بسیج استفاده می شود نه در ناحیه) _ آقای کمره ای که اصلا سرهنگ نیست - شماره نامه نواحی آخه این شکلی نیست که اصلا چقدر دروغ و جعل #جعل_نامه #دروغ_نیوز


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 5061
اکرم فراهانیمطالب مرتبط