رای به سایت :
146
محبوب
حوزه 257 علی بن موسی الرضا (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 05 فروردين 1398 -
 جلسه فرماندهی با فرماندهان پایگاهای توابعه
جلسه فرماندهی با فرماندهان پایگاهای توابعه

جلسه فرماندهی با فرماندهان پایگاه حضرت نوح نبی و پایگاه توحید در سالن جلسات حوزه برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/04/18 - 12:16
0
محبوب  
رای به خبر :