رای به سایت :
85
محبوب
حوزه 260 حکمت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

نشست سیاسی
نشست سیاسی

نشست سیاسی 9 دی در پایگاه صابره برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج صابره 1396/10/23
نشست دبیران امر به معروف با حضور مسئول آن در ناحیه
نشست دبیران امر به معروف با حضور مسئول آن در ناحیه

نشست دبیران امر به معروف با حضور مسئول امر به معروف ناحیه در حوزه 260 حکمت برکزار شد .

حوزه 260 حکمت 1396/10/18
جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر
جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر

جلسه دبیران امر به معروف و نهی از منکر با حضور مسئول آن در حوزه 260 حکمت برکزار شد.

حوزه 260 حکمت 1396/10/18
نظارت فرمانده حوزه از پایگاه منتظران مهدی
نظارت فرمانده حوزه از پایگاه منتظران مهدی

از پایگاه منتظران مهدی توسط شهب حوزه و با حضور مسئول علمی پژوهشی ناحیه نظارت به عمل آمد .

حوزه 260 حکمت 1396/10/16
نظارت فرمانده حوزه 260 حکمت ازپایگاه شهید اکبری
نظارت فرمانده حوزه 260 حکمت ازپایگاه شهید اکبری

از پایگاه شهید اکبری توسط شعب حوزه و با حضور مسئول علمی پژوهشی ناحیه نظارت به عمل آمد.

حوزه 260 حکمت 1396/10/16
حضور فرمانده حوزه 260 حکمت در پایگاه منتظرا شهادت
حضور فرمانده حوزه 260 حکمت در پایگاه منتظرا شهادت

از پایگاه منتظران شهادت توسط فرمانده حوزه و شعب نظات به عمل آمد .

حوزه 260 حکمت 1396/10/16
نظارت فرمانده حوزه 260 حکمت از پایگاه صابره
نظارت فرمانده حوزه 260 حکمت از پایگاه صابره

از پایگاه صابره توسط شهب حوزه 260 حکمت نظارت به عمل آمد .

حوزه 260 حکمت 1396/10/16
نظارت شعب حوزه 260 حکمت
نظارت شعب حوزه 260 حکمت

از پایگاه رهایی قدس توسط شعب حوزه 260 حکمت نظارت ب عمل آمد .

حوزه 260 حکمت 1396/10/16
نظارت فرمانده حوزه 260 حکمت از پایگاه فاطمه الزهرا (س)
نظارت فرمانده حوزه 260 حکمت از پایگاه فاطمه الزهرا (س)

از پایگاه فاطمه الزهرا(س) حضور به عمل آمد .

حوزه 260 حکمت 1396/10/16
اسلام و بیداری اسلام
اسلام و بیداری اسلام

وحدت و اتکا به خدای تعالی رمز شکست دشمن است.

پایگاه مقاومت بسیج صابره 1396/10/15
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر

تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر در زیر بیا ن شده است .

حوزه 260 حکمت 1396/10/13
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر

،تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیردر زیر بیان شده است .

حوزه 260 حکمت 1396/10/13

1 2 3 4... 35