رای به سایت :
83
محبوب
حوزه 260 حکمت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
یکشنبه 28 آبان 1396 -

غرفه خانواده
غرفه خانواده

بازدیدازغرفه خانواده درنمایشگاه انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/26
برپایی غرفه باعنوان سروش درنمایشگاه
برپایی غرفه باعنوان سروش درنمایشگاه

برپایی غرفه سروش درنمایشگاه انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/26
برپایی غرفه رسانه ی دیجیتال درجشنواره
برپایی غرفه رسانه ی دیجیتال درجشنواره

غرفه رسانه دیجیتال درنمایشگاه برپاگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/26
نمایشگاه بین المللی
نمایشگاه بین المللی

بازدیدنمایشگاه بین المللی انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/26
مراسم سحرگاهی حرم امام رضا(ع)
مراسم سحرگاهی حرم امام رضا(ع)

مراسم سحرگاهی درحرم امام رضا(ع) برگزارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/26
مراسم رحلت پیامبر(ص)وامام حسن مجتبی (ع)درمسجد
مراسم رحلت پیامبر(ص)وامام حسن مجتبی (ع)درمسجد

مراسم رحلت پیامبراکرم وامام حسن مجتبی برگزارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/25
مراسم رحلت پیامبر(ص)وامام حسن مجتبی (ع)درمسجد
مراسم رحلت پیامبر(ص)وامام حسن مجتبی (ع)درمسجد

مراسم رحلت پیامبراکرم وامام حسن مجتبی برگزارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/25
یادواره شهدادرفرهنگسرای خاتم
یادواره شهدادرفرهنگسرای خاتم

یادواره شهدادرفرهنگسرای خاتم برگزارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/25
حلقه صالحین پیشکسوتان
حلقه صالحین پیشکسوتان

حلقه صالحین پیشکسوتان برگزارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/25
جلسه شوراپایگاه
جلسه شوراپایگاه

جلسه شوراپایگاه برقرارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/25
حلقه نوجوانان پایگاه
حلقه نوجوانان پایگاه

حلقه نوجوانان برگزارگردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی 1396/08/24

1 2 3 4... 51