رای به سایت :
85
محبوب
حوزه 260 حکمت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

کانال تلگرام حوزه 260 حکمت
کانال تلگرام حوزه 260 حکمت
    تاریخ› شنبه 01 خرداد 1395 - 16:03

کانال تلگرام حوزه 260 حکمت ایجاد شد

مسابقه پیامکی
مسابقه پیامکی
    تاریخ› پنجشنبه 06 آذر 1393 - 11:21

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه 260 حکمت مسابقه پیامکی برگزار می کند.

میقات صالحین
میقات صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 27 شهريور 1393 - 14:30

میقات صالحین با حضور پرشور حلقه های صالحین صورت می گیرد.

برپایی نشست روشنگری حوزه 260 حکمت
برپایی نشست روشنگری حوزه 260 حکمت
    تاریخ› شنبه 01 شهريور 1393 - 13:16

نشست روشنگری با موضوع ماهواره در پایگاه رجایی برگزار شد.

نشست بصیرتی ، اخلاقی
نشست بصیرتی ، اخلاقی
    تاریخ› چهارشنبه 25 تير 1393 - 17:00

در پایگاه شهید رجایی ، نشست بصیرتی با موضوع ماهواره برگزار می شود.