تاریخ : شنبه 30 دي 02:39
کد خبر : 643622
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

کلاس مهدقران در پایگاه شهید طاهری

کلاس مهدقران در پایگاه شهید طاهری

کلاس مهدقران برای کودکان پایگاه شهید طاهری برگزار میشود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید طاهری  حوزه 256 عصمت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ،کلاس مهدقران زیر نظر مربی خوب در پایگاه شهید طاهری برگزار میشود و اموزش برای کودکان و نونهالان می باشد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ