پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه الزهرا (س)
 
جمعه 23 آذر 1397 -

رای به سایت :
89
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه فاطمه الزهرا (س)

توضيحات:  این پایگاه در سال 1382 در مسجد چهارده معصوم (ص) تاسیس شد.
<p style="text-align: justify;"> پایگاه در خیابان خلیج فارس خیابان ابوسعیدشرقی خیابان حسینی مسجد چهارده معصوم (ص) قرار دارد. مشخصات و حدود اربعه پایگاه شامل از شمال به خیابان ابوسعیدشرقی، از جنوب به خیابان المهدی، از شرق به خیابان حسینی و از غرب به خیابان فلاح زاده می باشد.</p>