تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 23:13
کد خبر : 663111
سرویس خبری : سبک زندگی
 

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده در پایگاه شهید زنده دل برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل  حوزه 244 معرفت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، یکشنبه ۱۵ بهمن، مشاوره خانواده با موضوع اداب همسرداری در پایگاه شهید زنده دل برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ