تاریخ : سه شنبه 11 ارديبهشت 11:53
کد خبر : 683637
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

حضور در مسابقات بین المللی

حضور در مسابقات بین المللی

خواهران قرآنی درمحل اجرای مسابقات بین المللی قرآن کریم حضور یافتند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید زنده دل  حوزه 244 معرفت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، سه شنبه 5 اردیبهشت حدود 20 نفر از خواهران قرآنی این پایگاه در محل اجرای مسابقات بین الملی قرآن کریم حضور یافته و از برگزاری این مراسم و شرکت کنندگان حمایت کردند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ