پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
567
محبوب

جلسه قران
جلسه قران
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 22:40

جلسه قران

جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 22:11

جلسه حللقه های صالحین.

هنرهای رزمی نینجا رنجر
هنرهای رزمی نینجا رنجر
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 1396 - 23:59

اولین جلسه هنرهای رزمی نینجا رنجر برگزار شد.

ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی
    تاریخ› شنبه 14 مرداد 1396 - 21:52

میلاد امام رضا(ع) مبارک

برگزاری جلسه حلقه صالحین
برگزاری جلسه حلقه صالحین
برگزاری جلسه حلقه صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 08 دي 1395 - 13:37

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید شهسواری در مسجد جامع حسینی برگزار گردید.

برگزاری جلسه حلقه صالحین
برگزاری جلسه حلقه صالحین
برگزاری جلسه حلقه صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 01 دي 1395 - 21:38

جلسه هفتگی حلقه های صالحین برگزار شد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین
برگزاری جلسه حلقه صالحین
برگزاری جلسه حلقه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 23 آذر 1395 - 20:27

جلسه هفتگی حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری برگزار شد.

جلسه حلقه های صالحین
حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› شنبه 06 آذر 1395 - 15:16

جلسه هفتگی حلقه های صالحین برگزار شد.

جلسه حلقه صالحین
جلسه حلقه صالحین
جلسه حلقه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 02 شهريور 1395 - 13:54

اولین جلسه حلقه های صالحین در شهریور ماه برگزار گردید.

جلسه حلقه صالحین
جلسه حلقه صالحین
جلسه حلقه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 02 شهريور 1395 - 13:50

جلسه هفتگی حلقه صالحین در روز چهارشنبه برگزار شد

جلسه حلقه های صالحین
حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› دوشنبه 25 مرداد 1395 - 21:31

برگزاری جلسات هفتگی حلقه های صالحین پایگاه هشید شهسواری

جلسه حلقه های صالحین
حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› شنبه 16 مرداد 1395 - 13:57

جلسه هفتگی حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری برگزار شد.

اردوی حلقه های صالحین
اردوی حلقه های صالحین
اردوی حلقه های صالحین
    تاریخ› جمعه 01 مرداد 1395 - 23:18

اعضای حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری امروز اول مرداد به اردوی تفریحی طبیعت و کوهنوردی رفتند

جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› شنبه 01 خرداد 1395 - 16:26

جلسه حلقه های صالحین در 29 اردیبهشت ماه برگزار شد

اردوی یک روزه حلقه های صالحین
اردوی یک روزه حلقه های صالحین
اردوی یک روزه حلقه های صالحین
    تاریخ› سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 - 02:34

اعضای حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری به اردوی تفریحی یک روزه رفتند.

جلسات حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری
جلسه حلقه صالحین
جلسات حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری
    تاریخ› دوشنبه 06 ارديبهشت 1395 - 00:05

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید شهسواری در فروردین ماه سال95 برگزار شد .

جلسات حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری
جلسه حلقه صالحین
جلسات حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری
    تاریخ› سه شنبه 03 فروردين 1395 - 03:09

آخرین جلسه حلقه صالحین در سال 1394 برگزار شد.

جلسات حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری
جلسه حلقه صالحین
جلسات حلقه های صالحین پایگاه شهید شهسواری
    تاریخ› جمعه 21 اسفند 1394 - 23:43

جلسه حلقه صالحین ویژه نوجوانان با موضوع احکام نماز برگزار گردید.

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید شهسواری
حلقه صالحین پایگاه شهید شهسواری
جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید شهسواری
    تاریخ› پنجشنبه 08 بهمن 1394 - 17:40

جلسه صالحین پایگاه شهید شهسواری با موضوع احکام نوجوانان برگزار شد.

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید شهسواری
جلسه حلقه صالحین
جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید شهسواری
    تاریخ› پنجشنبه 08 بهمن 1394 - 17:33

جلسه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه شهید شهسورای با حضور اعضای پایگاه برگزار شد.

1 2