پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری
 
یکشنبه 29 بهمن 1396 -

رای به سایت :
565
محبوب

اردوی حلقه های صالحین پایگاه
گزارش تصویری/
اردوی حلقه های صالحین پایگاه
    تاریخ› شنبه 24 مرداد 1394 - 19:06

حلقه های صالحین پایگاه دراردوی یک روزه باغ ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل به صرف نهارشرکت کردند.

RSS