پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
567
محبوب

اردوی حلقه های صالحین پایگاه
گزارش تصویری/
اردوی حلقه های صالحین پایگاه
    تاریخ› شنبه 24 مرداد 1394 - 23:36

حلقه های صالحین پایگاه دراردوی یک روزه باغ ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل به صرف نهارشرکت کردند.

RSS