قسم | ورزشی
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری
 
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

رای به سایت :
566
محبوب

اردوی حلقه های صالحین پایگاه
گزارش تصویری/
اردوی حلقه های صالحین پایگاه
    تاریخ› شنبه 24 مرداد 1394 - 19:06

حلقه های صالحین پایگاه دراردوی یک روزه باغ ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل به صرف نهارشرکت کردند.

RSS