پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
567
محبوب
جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین

حلقه فرهنگی وامور ایثارگران.

1397/08/03 19:05
جلسه حلقه های صالحین.
جلسه حلقه های صالحین.

امر به معروف ونهی ازمنکر .

1397/07/18 19:14
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهید لطیف نامور.

1397/07/10 19:07
هفته دفاع مقدس.
هفته دفاع مقدس.

آماده سازی فضامسجد برای هفته دفاع مقدس.

1397/07/04 19:57
جلسه فرهنگی.
جلسه فرهنگی.

جلسه فرهنگی.

1397/07/04 19:41
جلسه فرهنگی .
جلسه فرهنگی .

جلسه فرهنگی وامورایثارگران.

1397/06/23 17:51
جمع باش حلقه های صالحین.
جمع باش حلقه های صالحین.

جمع باش حلقه های صالحین.

1397/06/19 20:09
جشن بزرگ عید غدیرخم
جشن بزرگ عید غدیرخم

جشن بزرگ عید غدیر خم.

1397/06/19 19:56
اردوی تفریحی.
اردوی تفریحی.

اردوگاه شهیدهمدانیان(دوکوهه).

1397/06/19 19:47
نشست عمومی امر به معروف و نهی ازمنکر.
نشست عمومی امر به معروف و نهی ازمنکر.

امربه معروف نهی ازمنکر.

1397/06/19 19:06
رزمایش شبانه بسیجان
رزمایش شبانه بسیجان

رزمایش شبانه بسیجان

1397/06/15 19:49
اردو باغ ناحیه
اردو باغ ناحیه

اردو باغ ناحیه

1397/05/13 20:10
تربیت بدنی
تربیت بدنی

استفاده از لوازم ورزشی.

1397/05/10 20:15
جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین

جلسه حلقه های صالحین(نوجوانان).

1397/05/09 20:15
جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین

جلسه حلقه های صالحین(نوجوانان).

1397/05/09 19:59
جلسه حلقه های صالحین.
جلسه حلقه های صالحین.

جلسه حلقه صالحین.

1397/05/06 20:41
هیئت نوجوانان حسینی(ع)
هیئت نوجوانان حسینی(ع)

ولادت امام رضا(ع).

1397/05/06 20:09
ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی.

1397/05/06 19:53
تربیت بدنی
تربیت بدنی

تربیت بدنی.

1397/04/30 20:48

1 2 3 4... 11