پایگاه مقاومت بسیج شهید شهسواری
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
567
محبوب
جلسه حلقه های صالحین.
جلسه حلقه های صالحین.

امر به معروف ونهی ازمنکر .

1397/07/18 15:44
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهید لطیف نامور.

1397/07/10 15:37
هفته دفاع مقدس.
هفته دفاع مقدس.

آماده سازی فضامسجد برای هفته دفاع مقدس.

1397/07/04 16:27
جلسه فرهنگی.
جلسه فرهنگی.

جلسه فرهنگی.

1397/07/04 16:11
جلسه فرهنگی .
جلسه فرهنگی .

جلسه فرهنگی وامورایثارگران.

1397/06/23 13:21
جمع باش حلقه های صالحین.
جمع باش حلقه های صالحین.

جمع باش حلقه های صالحین.

1397/06/19 15:39
جشن بزرگ عید غدیرخم
جشن بزرگ عید غدیرخم

جشن بزرگ عید غدیر خم.

1397/06/19 15:26
اردوی تفریحی.
اردوی تفریحی.

اردوگاه شهیدهمدانیان(دوکوهه).

1397/06/19 15:17
نشست عمومی امر به معروف و نهی ازمنکر.
نشست عمومی امر به معروف و نهی ازمنکر.

امربه معروف نهی ازمنکر.

1397/06/19 14:36
رزمایش شبانه بسیجان
رزمایش شبانه بسیجان

رزمایش شبانه بسیجان

1397/06/15 15:19
اردو باغ ناحیه
اردو باغ ناحیه

اردو باغ ناحیه

1397/05/13 15:40
تربیت بدنی
تربیت بدنی

استفاده از لوازم ورزشی.

1397/05/10 15:45
جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین

جلسه حلقه های صالحین(نوجوانان).

1397/05/09 15:45
جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین

جلسه حلقه های صالحین(نوجوانان).

1397/05/09 15:29
جلسه حلقه های صالحین.
جلسه حلقه های صالحین.

جلسه حلقه صالحین.

1397/05/06 16:11
هیئت نوجوانان حسینی(ع)
هیئت نوجوانان حسینی(ع)

ولادت امام رضا(ع).

1397/05/06 15:39
ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی.

1397/05/06 15:23
تربیت بدنی
تربیت بدنی

تربیت بدنی.

1397/04/30 16:18
هیئت نوجوانان حسینی(ع).
هیئت نوجوانان حسینی(ع).

هیئت نوجوانان حسینی(ع).

1397/04/30 15:49
جلسه حلقه های صالحین.
جلسه حلقه های صالحین.

جلسه حلقه های صالحین.

1397/04/30 15:28

1 2 3 4... 17