پایگاه مقاومت بسیج رهایی قدس
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
268
محبوب

درخواست میشل عون برای اعمال فشار به عربستان
درخواست میشل عون برای اعمال فشار به عربستان
    تاریخ› جمعه 19 آبان 1396 - 22:47

میشل عون از کشورهای عربی خواهد خواست برای آگاهی از سرنوشت سعد حریری به عربستان فشار بیاورند.

RSS