پایگاه مقاومت بسیج رهایی قدس
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
269
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج رهایی قدس

توضيحات:  خلاصه ای از پایگاه مقاومت بسیج رهایی قدس
<h2 style="text-align: center;"> <sub><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color:#008000;">پایگاه شاخص بسیج در منطقه 18 تهران با حضور بسیجیان ولایی و پیرو خط رهبری با تلاش و کوشش در تحصیل ,تهذیب و ورزش همیشه الگوی مناسبی برای تمامی عاشقان خدمت به مستضعفین بوده اند.</span></span></sub></h2> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"> پایگاه مقاومت بسیج رهایی قدس</h1> <h2 style="text-align: center;"> &nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;"> <sub><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color:#ff0000;">فعالیت این پایگاه از زمان حضور طاغوت تا به حال شهره خاص و عام بوده</span></span></sub></h2> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p>