قسم | دین و اندیشه
   
پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع)
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
1791
محبوب

شهادت امام جواد(ع)
شهادت امام جواد(ع)
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 08:05

شهادت غمبار نهمین امام همام حضرت امام جواد(ع) برعموم محبین آن حضرت تسلیت باد

برگزاری مراسم عزاداری در شب شهادت امام جواد(ع)
برگزاری مراسم عزاداری در شب شهادت امام جواد(ع)
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 07:50

در شب شهادت امام جواد علیه السلام در مسجد ۱۴ معصوم (ع) مراسم عزاداری برگزار شد

سخنرانی پیرامون مناظره امام جواد(ع) و یحیی بن اکثم
سخنرانی پیرامون مناظره امام جواد(ع) و یحیی بن اکثم
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 07:47

شنبه بیستم مردادماه پیرامون حدیثی از حضرت امام جواد(ع) سخنرانی شد.

برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه (نوزدهم مردادماه)
برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه (نوزدهم مردادماه)
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 06:38

مراسم پرفیض دعای ندبه در روز جمعه نوزدهم مردادماه ساعت 6:30 صبح برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین شهید محمدحسین دانا
برگزاری حلقه صالحین شهید محمدحسین دانا
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 06:56

حلقه صالحین شهید محمدحسین دانا هیجدهم مردادماه ساعت 22 برگزار شد

برگزاری مراسم دعای کمیل- هیجدهم مردادماه
برگزاری مراسم دعای کمیل- هیجدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 06:53

در روز پنجشنبه هیجدهم مردادماه مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار شد.

بیان احکام- هیجدهم مردادماه
بیان احکام- هیجدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 06:51

بعد از نماز جماعت مغرب و عشا ادامه احکام مربوط به نماز جماعت بیان شد.

تلاوت نور
تلاوت نور
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 06:48

طرح تلاوت نور در روز پنجشنبه هیجدهم مردادماه در مسجد 14 معصوم(ع) برگزار شد

برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- هیجدهم مردادماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- هیجدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 06:45

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه هیجدهم مردادماه برگزار شد

برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– هیجدهم مردادماه
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– هیجدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 06:42

در روز پنجشنبه هیجدهم مردادماه حلقه صالحین شهید کاظمی برگزار شد.

برگزاری جلسه منتظران موعود- 12 مردادماه
برگزاری جلسه منتظران موعود- 12 مردادماه
    تاریخ› شنبه 13 مرداد 1397 - 07:45

دوازدهم مردادماه جلسه منتظران موعود در مسجد چهارده معصوم(ع) برگزار شد.

برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه (دوازدهم مردادماه)
برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه (دوازدهم مردادماه)
    تاریخ› شنبه 13 مرداد 1397 - 07:40

مراسم پرفیض دعای ندبه در روز جمعه دوازدهم مردادماه ساعت 6:30 صبح برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین شهید ابوالفضل مسعود
برگزاری حلقه صالحین شهید ابوالفضل مسعود
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 06:44

حلقه صالحین شهید ابوالفضل مسعود چهارم مردادماه ساعت 22:15 برگزار شد

برگزاری مراسم دعای کمیل- یازدهم مردادماه
برگزاری مراسم دعای کمیل- یازدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 06:41

در روز پنجشنبه یازدهم مردادماه مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار شد.

بیان احکام- یازدهم مردادماه
بیان احکام- یازدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 06:39

بعد از نماز جماعت مغرب و عشا ادامه احکام مربوط به نماز جماعت و شرایط امام جماعت بیان شد.

برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- یازدهم مردادماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- یازدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 06:36

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه یازدهم مردادماه برگزار شد

برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– یازدهم مردادماه
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– یازدهم مردادماه
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 06:29

در روز پنجشنبه یازدهم مردادماه حلقه صالحین شهید کاظمی برگزار شد.

تلاوت نور
تلاوت نور
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 06:27

طرح تلاوت نور در روز چهارشنبه دهم مردادماه در مسجد 14 معصوم(ع) برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود
برگزاری حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود
    تاریخ› جمعه 05 مرداد 1397 - 05:17

حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود چهارم مردادماه ساعت 22:15 برگزار شد

برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- چهارم مردادماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- چهارم مردادماه
    تاریخ› جمعه 05 مرداد 1397 - 05:10

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه چهارم مردادماه برگزار شد

RSS
1 2 3 4... 50