پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع)
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
1838
محبوب

برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه-  27 مهرماه
برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه- 27 مهرماه
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 15:36

مراسم پرفیض دعای ندبه در روز جمعه 27 مهرماه مردادماه ساعت 6:30 صبح برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین شهید مهدی نوری
برگزاری حلقه صالحین شهید مهدی نوری
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 06:05

حلقه صالحین شهید مهدی نوری 26 مهرماه برگزار شد

برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- 26 مهرماه
برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- 26 مهرماه
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 06:02

در روز پنجشنبه 26 مهرماه مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار شد.

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب نهم صفر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب نهم صفر
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 05:58

پنجشنبه 26 مهرماه سی و نهمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- 26 مهرماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- 26 مهرماه
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 05:55

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه 26 مهرماه برگزار شد

برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– 26 مهرماه
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– 26 مهرماه
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 05:53

در روز پنجشنبه 26 مهرماه حلقه صالحین شهید کاظمی برگزار شد.

تلاوت نور
تلاوت نور
    تاریخ› جمعه 27 مهر 1397 - 05:51

طرح تلاوت نور در روز چهارشنبه 25 مهرماه در مسجد 14 معصوم(ع) برگزار شد

برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- نوزدهم مهرماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- نوزدهم مهرماه
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 04:47

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود
برگزاری حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 04:42

حلقه صالحین شهید محمدحسین دانا نوزدهم مهرماه برگزار شد

برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- دوازدهم مهرماه
برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- دوازدهم مهرماه
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 04:39

در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار شد.

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب دوم صفر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب دوم صفر
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 04:36

پنجشنبه نوزدهم مهرماه سی و دومین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– نوزدهم مهرماه
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– نوزدهم مهرماه
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 04:15

در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه حلقه صالحین شهید کاظمی برگزار شد.

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب اول صفر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب اول صفر
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 06:48

چهارشنبه هجدهم مهرماه سی و یکمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

تلاوت نور
تلاوت نور
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 06:46

طرح تلاوت نور در روز چهارشنبه هجدهم مهرماه در مسجد 14 معصوم(ع) برگزار شد

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 30 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 30 محرم
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 06:44

سه شنبه هفدهم مهرماه سی امین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

برگزاری نشست بصیرتی– 16 مهرماه
برگزاری نشست بصیرتی– 16 مهرماه
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 06:40

شانزدهم مهرماه نشست بصیرتی در مسجد چهارده معصوم علیهم السلام برگزار شد.

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 29 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 29 محرم
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 06:35

دوشنبه شانزدهم مهرماه بیست و نهمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 28 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 28 محرم
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 06:32

یکشنبه پانزدهم مهرماه بیست و هشتمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

قرائت دعای معراج- چهاردهم مهرماه
قرائت دعای معراج- چهاردهم مهرماه
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 04:48

شنبه چهاردهم مهرماه دعای معراج در مسجد 14 معصوم(ع) قرائت شد.

برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 27 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 27 محرم
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 04:41

شنبه چهاردهم مهرماه بیست و هفتمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

RSS
1 2 3 4... 55