پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع)
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
1839
محبوب
برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه-  27 مهرماه
برگزاری مراسم پرفیض دعای ندبه- 27 مهرماه

مراسم پرفیض دعای ندبه در روز جمعه 27 مهرماه مردادماه ساعت 6:30 صبح برگزار شد

1397/07/27 12:06
برگزاری حلقه صالحین شهید مهدی نوری
برگزاری حلقه صالحین شهید مهدی نوری

حلقه صالحین شهید مهدی نوری 26 مهرماه برگزار شد

1397/07/27 02:35
برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- 26 مهرماه
برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- 26 مهرماه

در روز پنجشنبه 26 مهرماه مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار شد.

1397/07/27 02:32
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب نهم صفر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب نهم صفر

پنجشنبه 26 مهرماه سی و نهمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/27 02:28
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- 26 مهرماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- 26 مهرماه

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه 26 مهرماه برگزار شد

1397/07/27 02:25
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– 26 مهرماه
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– 26 مهرماه

در روز پنجشنبه 26 مهرماه حلقه صالحین شهید کاظمی برگزار شد.

1397/07/27 02:23
تلاوت نور
تلاوت نور

طرح تلاوت نور در روز چهارشنبه 25 مهرماه در مسجد 14 معصوم(ع) برگزار شد

1397/07/27 02:21
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- نوزدهم مهرماه
برگزاری حلقه قرآنی نوجوانان- نوزدهم مهرماه

حلقه قرآنی نوجوانان در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه برگزار شد

1397/07/20 01:17
برگزاری حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود
برگزاری حلقه صالحین شهید کوچکعلی مسعود

حلقه صالحین شهید محمدحسین دانا نوزدهم مهرماه برگزار شد

1397/07/20 01:12
برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- دوازدهم مهرماه
برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل- دوازدهم مهرماه

در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه مراسم پرفیض دعای کمیل برگزار شد.

1397/07/20 01:09
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب دوم صفر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب دوم صفر

پنجشنبه نوزدهم مهرماه سی و دومین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/20 01:06
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– نوزدهم مهرماه
برگزاری حلقه شهید احمد کاظمی– نوزدهم مهرماه

در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه حلقه صالحین شهید کاظمی برگزار شد.

1397/07/20 00:45
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب اول صفر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب اول صفر

چهارشنبه هجدهم مهرماه سی و یکمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/19 03:18
تلاوت نور
تلاوت نور

طرح تلاوت نور در روز چهارشنبه هجدهم مهرماه در مسجد 14 معصوم(ع) برگزار شد

1397/07/19 03:16
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 30 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 30 محرم

سه شنبه هفدهم مهرماه سی امین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/19 03:14
برگزاری نشست بصیرتی– 16 مهرماه
برگزاری نشست بصیرتی– 16 مهرماه

شانزدهم مهرماه نشست بصیرتی در مسجد چهارده معصوم علیهم السلام برگزار شد.

1397/07/19 03:10
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 29 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 29 محرم

دوشنبه شانزدهم مهرماه بیست و نهمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/19 03:05
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 28 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 28 محرم

یکشنبه پانزدهم مهرماه بیست و هشتمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/19 03:02
قرائت دعای معراج- چهاردهم مهرماه
قرائت دعای معراج- چهاردهم مهرماه

شنبه چهاردهم مهرماه دعای معراج در مسجد 14 معصوم(ع) قرائت شد.

1397/07/15 01:18
برگزاری  مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 27 محرم
برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شب 27 محرم

شنبه چهاردهم مهرماه بیست و هفتمین شب عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

1397/07/15 01:11

1 2 3 4... 62