قسم | عکس خبری
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید جعفر احمدی
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
78
محبوب

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/25
گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/25
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 16:49

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/25

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/25
گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/25
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 16:46

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/25

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/25
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/25
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 16:42

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/25

پیام فرمانده پایگاه شهید جعفر احمدی جناب آقای رضا ورمقانی به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت، حضرت امام محمّد تقی علیه السلام
پیام فرمانده پایگاه شهید جعفر احمدی جناب آقای رضا ورمقانی به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت، حضرت امام محمّد تقی علیه السلام
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 14:22

پیام فرمانده پایگاه شهید جعفر احمدی جناب آقای رضا ورمقانی به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت، حضرت امام محمّد تقی علیه السلام

گزارش تصویری از فوتبال چمن در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی مورخ 97/05/19
گزارش تصویری از فوتبال چمن در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی مورخ 97/05/19
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 14:08

گزارش تصویری از فوتبال چمن در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی مورخ 97/05/19

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/18
گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/18
    تاریخ› پنجشنبه 18 مرداد 1397 - 15:49

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/18

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/18
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/18
    تاریخ› پنجشنبه 18 مرداد 1397 - 15:46

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/18

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/18
گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/05/18
    تاریخ› پنجشنبه 18 مرداد 1397 - 15:42

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی97/05/18

پیام تبریک فرمانده محترم پایگاه شهید جعفر احمدی به مناسبت روز خبرنگار
پیام تبریک فرمانده محترم پایگاه شهید جعفر احمدی به مناسبت روز خبرنگار
    تاریخ› چهارشنبه 17 مرداد 1397 - 15:51

،پیام تبریک فرمانده محترم پایگاه شهید جعفر احمدی جناب آقای رضا ورمقانی به مناسبت روز خبرنگار

گزارش تصویری از اردوی زیارتی مشهد مقدس پایگاه شهید جعفر احمدی
گزارش تصویری از اردوی زیارتی مشهد مقدس پایگاه شهید جعفر احمدی
    تاریخ› جمعه 12 مرداد 1397 - 14:51

گزارش تصویری از اردوی زیارتی مشهد مقدس پایگاه شهید جعفر احمدی از ششم مرداد تا 11 مرداد

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/05/11
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/05/11
    تاریخ› پنجشنبه 11 مرداد 1397 - 15:03

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/05/11

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/05/11
گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/05/11
    تاریخ› پنجشنبه 11 مرداد 1397 - 14:59

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/05/11

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/04
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/04
    تاریخ› پنجشنبه 04 مرداد 1397 - 15:34

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/05/04

گزارش تصویری از بازی هفتگی تنیس روی میز 97/05/04
گزارش تصویری از بازی هفتگی تنیس روی میز 97/05/04
    تاریخ› پنجشنبه 04 مرداد 1397 - 15:28

گزارش تصویری از بازی هفتگی تنیس روی میز 97/05/04

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی 97/05/04
گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی 97/05/04
    تاریخ› پنجشنبه 04 مرداد 1397 - 15:22

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی 97/05/04

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/04/28
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/04/28
    تاریخ› پنجشنبه 28 تير 1397 - 15:10

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/04/28

گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی مورخ 97-04-28
گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی مورخ 97-04-28
    تاریخ› پنجشنبه 28 تير 1397 - 15:04

گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی مورخ 97-04-28

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/04/28
گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/04/28
    تاریخ› پنجشنبه 28 تير 1397 - 15:02

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/04/28

21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف
21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 1397 - 16:02

21 تیر سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز حجاب نامگذاری شد

۲۱ تیر ، حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم توسط رضاخان (۱۳۱۴ ش)
۲۱ تیر ، حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم توسط رضاخان (۱۳۱۴ ش)
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 1397 - 15:56

خاطره تلخ امام از کشتار در مسجد گوهرشاد

RSS
1 2 3 4... 9