پایگاه مقاومت بسیج شهید جعفر احمدی
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
102
محبوب

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
    تاریخ› پنجشنبه 26 مهر 1397 - 14:00

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
    تاریخ› پنجشنبه 26 مهر 1397 - 13:56

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

گزارش تصویری از تنیس روی میز  هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
    تاریخ› پنجشنبه 26 مهر 1397 - 13:50

گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/07/22
گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/07/22
    تاریخ› یکشنبه 22 مهر 1397 - 21:22

گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/07/22

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/07/20
گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/07/20
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 13:36

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/07/20

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 13:32

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/07/19

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 13:28

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 17:10

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19

گزارش تصویری از آموزش مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی یکشنبه مورخ 97/07/15
گزارش تصویری از آموزش مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی یکشنبه مورخ 97/07/15
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 19:46

گزارش تصویری از آموزش مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی یکشنبه مورخ 97/07/15

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/07/12
گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/07/12
    تاریخ› جمعه 13 مهر 1397 - 13:33

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی مورخ 97/07/12

گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط مورخ 97/07/12
گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط مورخ 97/07/12
    تاریخ› جمعه 13 مهر 1397 - 13:27

گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط مورخ 97/07/12

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/07/12
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/07/12
    تاریخ› جمعه 13 مهر 1397 - 13:18

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی 97/07/12

گزارش تصویری از فوتبال سالنی بسیجیان پایگاه شهید جعفر احمدی در سالن ناحیه مسلم بن عقیل مورخ 97/07/06
گزارش تصویری از فوتبال سالنی بسیجیان پایگاه شهید جعفر احمدی در سالن ناحیه مسلم بن عقیل مورخ 97/07/06
    تاریخ› جمعه 06 مهر 1397 - 13:54

گزارش تصویری از فوتبال سالنی بسیجیان پایگاه شهید جعفر احمدی در سالن ناحیه مسلم بن عقیل مورخ 97/07/06

گزارش تصویری از غبار روبی گلزار شهدای یافت آباد توسط بسیجیان پایگاه شهید جعفر احمدی بمناسبت هفته دفاع مقدس 97/07/05
گزارش تصویری از غبار روبی گلزار شهدای یافت آباد توسط بسیجیان پایگاه شهید جعفر احمدی بمناسبت هفته دفاع مقدس 97/07/05
    تاریخ› پنجشنبه 05 مهر 1397 - 17:54

گزارش تصویری از غبار روبی گلزار شهدای یافت آباد توسط بسیجیان پایگاه شهید جعفر احمدی بمناسبت هفته دفاع مقدس 97/07/05

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/07/05
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/07/05
    تاریخ› پنجشنبه 05 مهر 1397 - 17:47

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در تاریخ 97/07/05

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/07/05
گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/07/05
    تاریخ› پنجشنبه 05 مهر 1397 - 17:43

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/07/05

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/07/05
گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/07/05
    تاریخ› پنجشنبه 05 مهر 1397 - 17:38

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی 97/07/05

گزارش تصویری از بازدید شورای پایگاه شهید جعفر احمدی از آسایشگاه ثارالله جانبازان بمناسبت هفته دفاع مقدس 97/07/03
گزارش تصویری از بازدید شورای پایگاه شهید جعفر احمدی از آسایشگاه ثارالله جانبازان بمناسبت هفته دفاع مقدس 97/07/03
    تاریخ› سه شنبه 03 مهر 1397 - 21:12

گزارش تصویری از بازدید شورای پایگاه شهید جعفر احمدی از آسایشگاه ثارالله جانبازان بمناسبت هفته دفاع مقدس 97/07/03

گزارش تصویری شب دوم سخنرانی امام جماعت مسجد در راستای هفته دفاع مقدس برای بسیجیان و نمازگزاران در مسجد حضرت ابوالفضل پایگاه شهید جعفر احمدی 97/07/03
گزارش تصویری شب دوم سخنرانی امام جماعت مسجد در راستای هفته دفاع مقدس برای بسیجیان و نمازگزاران در مسجد حضرت ابوالفضل پایگاه شهید جعفر احمدی 97/07/03
    تاریخ› سه شنبه 03 مهر 1397 - 21:00

گزارش تصویری شب دوم سخنرانی امام جماعت مسجد در راستای هفته دفاع مقدس برای بسیجیان و نمازگزاران در مسجد حضرت ابوالفضل پایگاه شهید جعفر احمدی 97/07/03

گزارش تصویری از تبلیغات محیطی مسجد حضرت ابوالفضل پایگاه شهید جعفر احمدی بمناسبت هفته دفاع مقدس
گزارش تصویری از تبلیغات محیطی مسجد حضرت ابوالفضل پایگاه شهید جعفر احمدی بمناسبت هفته دفاع مقدس
    تاریخ› سه شنبه 03 مهر 1397 - 20:56

گزارش تصویری از تبلیغات محیطی مسجد حضرت ابوالفضل پایگاه شهید جعفر احمدی بمناسبت هفته دفاع مقدس

RSS
1 2 3 4... 11