نسخه چاپی - دوستان خدا
تاریخ : شنبه 27 آبان 18:55
کد خبر : 575036
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

دوستان خدا

دوستان خدا

در روز چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶ ساعت ۱۶ الی ۱۷ بعد از ظهر کلاس قرآن و تجوید برای نوجوانان برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بدر  حوزه 260 حکمت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، در روز چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶ ساعت ۱۶ الی ۱۷ بعد از ظهر کلاس قرآن و تجوید برای نوجوانان برگزار شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ