تاریخ : شنبه 27 آبان 18:00
کد خبر : 590807
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

دخترانه( پر کردن اوقات فراغت)

دخترانه( پر کردن اوقات فراغت)

در روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ نشست دخترانه با موضوع پر کردن اوقات فراغت با وسایل و مکان های سالم در نماز خانه ی مدرسه طریق القدس برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بدر  حوزه 260 حکمت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، با همکاری پایگاه بدر و مدرسه طریق القدس نشست دخترانه با موضوع پر کردن اوقات فراغت با وسایل و مکان های سالم در نمازخانه ی مدرسه طریق القدس برگزار شد.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ