نسخه چاپی - دوستداران وحی
تاریخ : شنبه 27 آبان 15:00
کد خبر : 596107
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

دوستداران وحی

دوستداران وحی

در روز دوشنبه ۹۶/۸/۲۲ حلقه صالحین میانسال در مسجد امام حسن عسگری گرد هم آمده و به آموزش قرآن و روخوانی آن پرداختند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بدر  حوزه 260 حکمت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، در روز دوشنبه ۹۶/۸/۲۲ حلقه صالحین میانسال در مسجد امام حسن عسگری گرد هم آمده و به آموزش قرآن و روخوانی آن پرداختند.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ