تاریخ : یکشنبه 22 مرداد 18:07
کد خبر : 342674
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

تشکیل حلقه های صالحین جوانان ونوجوانان

تشکیل حلقه های صالحین جوانان ونوجوانان

تشکیل حلقه های صالحین جوانان ونوجوانان

برای سازماندهی جوانان ونوجوانان پرشور بسیجی وشناخت بسیج واهداف آن حلقه های صالحین جوانان ونوجوانان همه روز در ساعت مشخص با حضور نوجوانان وجوانان برگزار میشود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید محلاتی  حوزه 260 حکمت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ،

برای  سازماندهی جوانان ونوجوانان پرشور بسیجی وشناخت بسیج واهداف آن حلقه های صالحین جوانان ونوجوانان همه روز در ساعت

مشخص  با حضور نوجوانان وجوانان برگزار میشود

این حلقه ها در روزهای چهارشنبه وپنچشنبه از ساعت 4 الی 5 برگزار میشودسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ