پایگاه مقاومت بسیج شهید ذوالفقاری
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
12
محبوب

عباس ذوالفقاری

تاریخ شهادت:  1359-07-12
محل شهادت:  سردشت

شهید عباس ذوالفقاری در سال 1339 در جنوب تهران به دنیا آمد . تربیت مکتبی
او در محیط خانواده موجب گردید تا فرهنگ منحط شاهنشاهی بر او تاثیرگذار
نباشد. او هیچگاه زیر بار حرف زور نمی رفت و در هیچیک از برنامه های ضد
اسلامی رژیم در مدرسه شرکت نمی کرد. پس از پدیدار شدن جرقه های اولیه
انقلاب ، از نخستین کسانی بود که فعالیت خود را آغاز کرد و هر روز بر ضد اعمال
ننگین رژیم ستمشاهی تظاهرات براه می انداخت و در آگاهی دادن مردم تلاش
می کرد. چنان متواضع و فروتن بود که هیچگاه از کارهایش سخن نمی گفت.
شعارنویسی بر روی دیوار ، حضور در درگیریهای 21 و 22 بهمن ماه سال 57 و
تصرف پادگانها از دیگر فعالیتهای انقلابی این شهید بزرگوار بود . او پس از پیروزی
انقلاب یک سال هم در مدرسه حضور داشت و برای مقابله با فعالیتهای منافقین و
گروههای چپ آمریکایی، انجمن اسلامی دبیرستان را به اتفاق چند تن از دوستانش
تشکیل داد . وی به سپاه پاسداران علاقه بسیاری داشت ولذا بارها قصد ترک تحصیل
نمود اما با اصرار پدر و مادر به درس خود ادامه داد و پس از اتمام تحصیلات به
عضویت این نهاد انقلابی درآمد . حتی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه اصفهان پذیرفته
شد اما این امر خللی در تصمیم او بوجود نیاورد . شهید ذوالفقاری از همان ابتدای
جنگ در جبهه از فرماندهان بود . او پس از پیوستن به سپاه در قسمت فرهنگی
مشغول به کار شد اما روح بلند او تاب نیاورد و خود را به بخش عملیات معرفی
نمود. مدتی در کردستان به مبارزه با دشمنان انقلاب پرداخت و پس از بازگشت از
ماموریت بلافاصله درخواست اعزام به جبهه نمود و به سر پل ذهاب اعزام شد . او
پس از نبردی به امان با دشمن بعثی در خط مقدم جنگ در تاریخ 12 / 7/ 59 در منطقه
سردشت به فیض والای شهادت نائل گردید .