پایگاه مقاومت بسیج شهید ذوالفقاری
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
12
محبوب

طرح آموزش و تشویق نوجوانان به مکبری
آموزش تکبیر و اذان
طرح آموزش و تشویق نوجوانان به مکبری
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 1396 - 04:06

طرح آموزش و تشویق نوجوانان به مکبری و اذان گویی توسط اعضای قدیمی تر پایگاه و هدیه به یکی از نوجوانان بعد از اولین تکبیر گفتن او در مسجد.

جز خوانی و تفسیر و آموزش تجوید
جز خوانی و تفسیر و آموزش تجوید
    تاریخ› دوشنبه 31 خرداد 1395 - 09:00

جز خوانی و تفسیر و آموزش تجوید برگزار می شود

رور عفاف و حجاب
رور عفاف و حجاب
    تاریخ› پنجشنبه 11 دي 1348 - 07:00

روز عفاف و حجاب گرامی باد