پایگاه مقاومت بسیج شهید ذوالفقاری
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
12
محبوب

طرح آموزش و تشویق نوجوانان به مکبری
آموزش تکبیر و اذان
طرح آموزش و تشویق نوجوانان به مکبری
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 1396 - 00:36

طرح آموزش و تشویق نوجوانان به مکبری و اذان گویی توسط اعضای قدیمی تر پایگاه و هدیه به یکی از نوجوانان بعد از اولین تکبیر گفتن او در مسجد.

جز خوانی و تفسیر و آموزش تجوید
جز خوانی و تفسیر و آموزش تجوید
    تاریخ› دوشنبه 31 خرداد 1395 - 04:30

جز خوانی و تفسیر و آموزش تجوید برگزار می شود

رور عفاف و حجاب
رور عفاف و حجاب
    تاریخ› سه شنبه 01 آبان 1397 - 03:30

روز عفاف و حجاب گرامی باد