قسم | ورزشی
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید ذوالفقاری
 
شنبه 27 مرداد 1397 -

رای به سایت :
12
محبوب

راهپیمایی گردان الزهرا
راهپیمایی گردان الزهرا
    تاریخ› پنجشنبه 08 مرداد 1394 - 03:30

در8 مرداد پایگاه ذوالفقاری نیروهای خود را جهت کوهپیمایی اعزام نمود .

RSS