پایگاه مقاومت بسیج شهید ذوالفقاری
 
چهارشنبه 02 اسفند 1396 -

رای به سایت :
12
محبوب

راهپیمایی گردان الزهرا
راهپیمایی گردان الزهرا
    تاریخ› پنجشنبه 08 مرداد 1394 - 03:30

در8 مرداد پایگاه ذوالفقاری نیروهای خود را جهت کوهپیمایی اعزام نمود .

RSS