پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری
 
یکشنبه 29 بهمن 1396 -

رای به سایت :
84
محبوب

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

تسلیت
تسلیت
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 1396 - 17:30

تسلیت به اتشنشانها گفته شد

اموزش
اموزش
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 15:21

اموزش تریکو بافی شروع شد

فراخوان
فراخوان
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 14:37

فراخوان گردان الزهرا برگزار شد

جلسه شورا
جلسه شورا
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 12:17

جلسه شورا در پایگاه مطهری برگزار میشود

اموزش
اموزش
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 10:25

اموزش زله تزریقی انجام داده میشود

نظارت پایگاه شهید مطهری
نظارت پایگاه شهید مطهری
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 13:44

نظارت فرمانده حوزه از پایگاه صورت گرفت.

جلسه هماهنگی
جلسه هماهنگی
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 13:11

گفتمان فرمانده ها

اموزش خیاطی
اموزش خیاطی
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 13:01

کلاس اموزش چهل تیکه دوزی

هفته بسیج
هفته بسیج
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 12:46

عیادت از بیماران

RSS