پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
84
محبوب

ویزیت رایگان
ویزیت رایگان
    تاریخ› دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 16:44

ویزیت رایگان در پایگاه مطهری انجام شد

نظارت از پایگاه
نظارت از پایگاه
    تاریخ› چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 14:43

نظارت ناحیه از پایگاه مطهری انجام شد.

اردوی قلعه سحرآمیز
اردوی قلعه سحرآمیز
    تاریخ› چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 14:24

اردوی بچه های مهد نورا به قلعه سحرآمیز انجام شد.

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:06

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

راهپیمایی
راهپیمایی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:05

راهپیمایی 22 بهمن با شکوه انجام شد

تسلیت
تسلیت
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 1396 - 17:30

تسلیت به اتشنشانها گفته شد

اموزش
اموزش
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 15:21

اموزش تریکو بافی شروع شد

فراخوان
فراخوان
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 14:37

فراخوان گردان الزهرا برگزار شد

جلسه شورا
جلسه شورا
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 12:17

جلسه شورا در پایگاه مطهری برگزار میشود

اموزش
اموزش
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 10:25

اموزش زله تزریقی انجام داده میشود

نظارت پایگاه شهید مطهری
نظارت پایگاه شهید مطهری
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 13:44

نظارت فرمانده حوزه از پایگاه صورت گرفت.

RSS